kandidujeme na náčelníky

kdo jsme?

Na viděnou v březnu v Jindřichově Hradci!

Čeho chceme dosáhnout?

Globální i česká společnost se v posledních letech velmi rychle vyvíjí. A Junák – český skaut s ní. Narostli jsme více než o polovinu členské základny, aktualizovali téměř celý výchovný program a stále více ovlivňujeme i dění kolem sebe. Nezapomínejme na naše kořeny a naši staletou tradici, ale už vůbec se nebojme budoucnosti. 

Strategie 2022 přinesla naší organizaci mnoho pozitivních změn a nám díky tomu neméně radosti. Děkujeme všem, kteří k tomu přispěli. A děkujeme i všem ostatním, kteří svůj čas a energii věnují skautingu. Ať už jako vedoucí oddílu či jiné jednotky, vzdělavatelé nebo prostí činovníci, každý z nás přispívá svou nepostradatelnou částí k naplnění společného poslání – podpoře osobností mladých lidí, kteří jsou připraveni sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce. 

Rádi bychom pokračovali v práci dosavadní Rady náčelnictva (dosavadních náčelníků) a nabízíme svou kandidaturu. Pokud nám Valný sněm dá důvěru, rádi bychom se v nadcházejících letech podíleli na rozvoji následujících klíčových témat: 

Strategie organizace

Náčelnictvo je ve Stanovách ukotveno jako “vrcholný strategický koncepční orgán” a má (mimo jiné) zajistit rozvoj Junáka – českého skauta, aby mohl i v budoucnu úspěšně naplňovat své poslání. Od roku 2014 Náčelnictvo k plnění tohoto úkolu využívá zejména Strategii 2022, skrze kterou nastavuje hlavní směry činnosti ústředních orgánů. 

Chceme přispět k důležitému cíli Náčelnictva: vyhodnotit a uzavřít současný strategický dokument a připravit nový, kterým bude Náčelnictvo v dalších letech řídit Junáka – českého skauta. Výsledek naší práce bude předložen Valnému sněmu v roce 2023. Budeme se snažit, aby se budoucí strategie od současné odlišila střídmostí v počtu svých témat, stručností a srozumitelností pro její uživatele při zachování poctivosti její přípravy a práce s ní.

Udržitelný růst

Jsme rádi, že naše organizace roste co do počtu členů, majetku, množství organizovaných akcí. Díky tomu dokážeme většímu počtu dětí nabídnout skautský program, a tedy i více přispívat k naplnění našeho poslání. Vedení organizace má tento trend i nadále podporovat a růstu včetně otázek s ním spojených se více věnovat. 

Chceme přispět k tomu, abychom nepřetěžovali lidské kapacity i fyzické prostory nad příjemnou míru. Na základě sesbíraných dat chceme nabízet řešení podporující řízený růst, usnadňovat práci současným dobrovolníkům, odbourávat překážky dospělým nováčkům a současně neztrácet na kvalitě, pro kterou jsme pro veřejnost stále přitažlivější.

Náčelnictvo jako řídící orgán

V dalším období bychom rádi prohloubili spolupráci Náčelnictva s Výkonnou radou a starostou. Náčelnictvo by mělo svými pracovními skupinami pokrýt agendu všech zpravodajů Výkonné rady, aby bylo partnerem pro odbornou debatu ve všech oblastech a zároveň garantem rozvoje všech oblastí. Pracovní skupiny ve větší míře otevřeme nečlenům Náčelnictva, kteří mohou svými zkušenostmi a svou odborností přispět k rozvoji Junáka – českého skauta. 

Do řízení starosty a Výkonné rady chceme více zapojit všechny členy Náčelnictva. Kromě zlepšení práce s formálními nástroji (plány, rozpočet) se zaměříme i na pravidelné příležitosti, kdy s patřičným odstupem zhodnotíme směřování organizace a práci Výkonné rady. 

Napište nám

vendula.buskova@skaut.cz - tynusss@skaut.cz - vokalo@seznam.cz - ladislav.pelcl@skaut.cz